Strona > Wypalarki CNC > Wypalarki Zinser > Zinser 1304/1306 rury i profile zamknięte

MASZYNA DO CIĘCIA RUR i PROFILI
PLAZMOWEGO I AUTOGENICZNEGO

Maszyny ZINSER 1303/1304 zostały specjalnie zaprojektowane dla efektywnej obróbki
rur. Załamania, wycięcia, linie przenikania jak i kompletna obróbka krawędzi może
być zrealizowana szybko i ekonomiczne.
Nową generacją maszyn ZINSER osiągamy doskonałe wyniki przy zredukowanym koszcie elementu.
Dzięki szerokiemu zakresowi produktów firmy ZINSER możemy wykonać maszynę idealnie
dopasowaną do wymagań produkcyjnych, wyposażoną w specjalistyczne komponenty i akcesoria.

ZINSER 1303/CNC 2050
Maszyna do cięcia autogenicznego i plazmowego rur wyposażona w sterowanie CNC.
Programowanie realizowane jest poprzez figury standardowe (przenikania i rozwinięcia) lub na
zewnętrznym stanowisku CAD/CAM (biurze programowania). Graficzne przedstawienie
wprowadzanych parametrów i przebiegu programu cięcia.
Maszyna wyposażona jest w jeden uchwyt z napędem servo AC.

ZINSER 1304/CNC 2050
Maszyna identyczna jak ZINSER1303, wyposażona w przelotowy uchwyt.

ZINSER 1303 / LK 110
Maszyna do cięcia autogenicznego rur wyposażona w sterowanie fotooptyczne.
Maszyna wyposażona z obu stron we wrzeciona sł€żące do zamocowania elementu ciętego jak i bębna
odwzorowującego.
Napęd przenoszony jest przez pas zębaty i sprzęgło elektromagnetyczne.


DANE TECHNICZNE

Typ

Z1304

dla rur

Z1306

dla rur i profilii

Średnica rur 50-500mm 50-500mm
Długość rury (bez podpierania) 1000mm 1000mm
Moduł przedłużenia 1000mm 1000mm
Wyposażenie autogeniczne 1 palnik z motoryczną
regulacją wysokości
oraz poprzeczną kontrolą kolizji
1 palnik z motoryczną
regulacją wysokości
oraz poprzeczną kontrolą kolizji
Wyposażenie plazmowe opcja opcja
Funkcje dodatkowe

otwór do wewnętrznego

odciągania dymów

otwór do wewnętrznego
odciągania dymów
System podawania rur opcja opcja
Zastrzega się prawo do zmian technicznych. Dodatkowe wyposażenie urządzeń dostarczane jest za dopłatą.
Wszystkie urządzenia noszą znak CE i S oraz odpowiadają normie EN 60 947-1.