Strona > Wypalarki CNC > Typy wypalarek

Maszyny do cięcia płaskich blach oraz wiercenia (modele Zinser4025/4125)


Maszyny portalowe do cięcia płaskich blach występują w kilku wersja. W zależności od zastosowania technologii cięcia oraz masymalnych zakresów szerokości i długości cięcia i innych dodatkowych czynników można dobrać odpowiedni promat maszyny.

Technologie stosowane dla maszyn do cięcia płaskich blach:

- cięcie plazmowe

- cięcie autogeniczne (tlenowe)

- cięcie zarózno autogeniczne (tlenowe) jak i plazmowe

- zastosowanie osprzętu do ciercenia otworów, itd

Belki portalowe dla cięcia płaskich blach:

- Zinser 1211 - maszyna tlenowa lub plazmowa wyposażona w głowicę fotooptyczną

- Zinser 2025 - cięcie tlenowe (1 palnik, grubość cięcia max 100mm) i plazmowe

- Zinser 2325 - ciecie tlenowe (1-3 palników, grubość cięcia max 300mm) i plazmowe

- Zinser 2425 - cięcie tlenowe i plazmowe z możliwością zastosowania głowicy ukosującej

- Zinser 4025/4125 - cięcie tlenowe (wielopalnikowe) z możliwością zastosowania tlenowych głowic ukosujących oraz cięcie plazmowe z możliwością zastosowania plazmowej głowicy ukosującej. Możliwość zastosowania głowicy wiercącej

- Zinser 1225 -lekka maszyny głównie do dynamicznego cięcia plazmowego z możliwością zastosowania palnika do cięcia tlenowego

Maszyny z wysięgnikiem bocznym

Maszyny z wysięgiem bocznym ułatwiają zastosowanie obrotnika trzy lub cztero szczękowego zające możliwość cięcia rur lub profili zamkniętych.

Wysięg boczny może również ułatwić wykonywanie cięć na płaskich powierzchniach dużych profilii, które mogą by wygonie usytuowane pod polem pracy wysięgu bocznego.

Belki portalowe występujące w wersji z wysięgiem bocznym (oznaczenie z "6" na końcu)

- Zinser 2026

- Zinser 2326

- Zinser 2426

- Zinser 4026/4126

Maszyny do cięcia rur i profili

Maszyny do ciecia rur składają się między innymi z obrotnika i prowadnicy w kierunku osi rury.

Wysięg boczny, który posiada maszyna w wersji 1306 pozwala na cięcie płaskich ścian zamkniętych profili.

 

Wersje maszyn do ciecia rur lub rur i profili zamkniętych:

- Zinser 1304 - ciecie rur

- Zinser 1306 - cięcie rur i profilii