Strona > - Wypalarki ZINSER - > Stoły do cięcia i filtry > Stoły sekcyjne do cięcia
Stół sekcyjny do cięciaStoły z kanałami ssącymi i sekcjamiStoły sekcyjne do cięcia służą do położenia płaskich blach dla przeprowadzenia cięcia plazmowego lub tlenowego.

Podczas cięcia powstają gazy i pyły. Stół odciągowy pozwala na odciąganie powstających pyłów i doprowadzenie ich do stacji filtracyjnej.

cięcie dużych grubościPodział stołu na sekcje


Podział poprzeczny stołu odciągowego na komory (sekcje) zmniejsza wolumen odciąganego powierza i zwiększa efektywność odciągania.
Powietrze odciągane jest z miejsca, w którym znajduje się palnik tnący. Przejazd maszyny nad sekcje usuchamia zawory pneumatyczne, które otwierają przepustnica łączące sekcje z kanałami odciągowymi. 


Stoły sekcyjne posadają położone wzdłuż całego stołu kanały odciągowe, łączone ze stacją filtracyjną.

Stół sekcyjny do cięcia
Zdjemowana rama rusztuRuszt do ciecia ułożony jest na zdjemowanej ramie. Rama wyposażona jest w otwory dla ułatwienia chwytania ramy za pomocą suwnicy.

Zdjęcie ramy z sekcji stołu odciągowego umożliwia dostęp do wanien na obtopy i czyszczenie ich.

cięcie dużych grubości
Użebrowanie rusztu i siatka dla wyłapywania drobnych elementów


Użebrowanie rusztu wykonane jest z płaskiej blachy. Jej grubość uzależniona jest od wersji stołu i jego nośności.
Pod ruszem umiejscowionym na zdejmowanej ramie znajduje się siatka dla wyłapywania drobnych elementów.
Zużytą siatkę w prosty sposób można wymienieć po ściągnięciu ramy rusztu.

Stół sekcyjny do cięcia
Kanał odciągowyWyloty kanałów ssących stołu sekcyjnego łączone są rurami odciągowymi ze stacją filtrowentylacyjną.
W stołach z dwoma kanałami ssącymi po obu stronach stołu rury łączą się najpierw w pojedynczy kanał, następnie doprowadzają zapylone powietrze do stacji filtracyjnej.