Strona > - Wypalarki ZINSER - > Programy CAD/CAM do technologii cięcia
Progam CAD/CAM dla technologii cięcia termicznego

Dla pełnego wykorzystania maszyny CNC użytkownik powinien generować programy do cięcia za pomocą specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego w biurze technologicznym. Odpowiedni dobór oprogramowania umożliwia optymalne przygotowanie produkcji i minimalizację kosztów.

Od rysunku technicznego CAD do gotowego profila wytwarzanego elementu

  • Wczytywanie danych z programu CAD poprzez DXF/DWG
  • Wykonanie z powstałych w ten sposób elementów rozkrojów blach - ukierunkowany na element rozkład ręczny i/lub automatyczny
  • Ustalanie wartości technologicznych pod konkretne narzędzie pracy
  • Symulowanie przebiegu pracy na ekranie
  • Wytworzenie z programu NC za pomocą postprocesora programu czytanego przez maszynę CNC

Import z DXF/DWG
Szczególnie ważnym elementem tworzenia programów do cięcia jest możliwość importowania danych CAD w formacie DXF lub DWG. Za pomocą funkcji importu danych z programu CAD zostają wygenerowane elementy i dołożone do planu rozkroju. Powstałe w ten sposób elementy w formacie DXF/DWG zostają sprawdzone, zebrane w kontury względnie w elementy i wyposażone w dane technologiczne.
Wytworzone dane DXF zostają zapisane w bazie danych wraz z danymi o rodzaju materiału, przynależnej grubości materiału i ilości sztuk do wytworzenia.
Za pomocą funkcji otwierania dane zostają zczytane i wprowadzone do okienka dialogowego. Tutaj mogą zostać usunięte zbędne elementy rysunków, takich jak np. wymiary. Następnie za pomocą Clipboardu MCC dane mogą być dołożone do aktywnego planu rozkroju lub przeniesione do nowego. W obu przypadkach zostaną wygenerowane elementy jak podczas imporu.

Wytwarzanie zleceń poprzez bazę danych
W wersji programu MCC Plus za pmocą bazy danych można generować zlecenia.
Zlecenia mogą być wygenerowane według klienta / materiału / grubości materiału / zleconej ilości / terminu dostawy bądź indywidualnych życzeń klienta.

Praca kierunkowana na objekcie
W tym trybie zaznacza się najpierw objekt (elementy) i manipuluje się nimi (przesuwanie, obracanie, kopiowanie, ...).
Ten tryb pracy wykorzystywany jest przede wszyskim do tworzenia planów rozkrojów.

Praca ukierunkowana na narzędzie
W tym trybie pracy wybiera się odpowiednie narzędzie (np. kolejność cięcia) a następnie wykorzystuje się je na obiekcie. Ten rodzaj pracy wykorzystywany jest przede wszystkim do zmian wartości technologicznych.