Strona > Wypalarki CNC > Technologie w cięciu > Cięcie z ukosowaniem
Cięcie z ukosowaniem

W sytuacji, gdy krawędzie cięcia wymagają dalszego przygotowania pod położenie
spoiny, cięcie z zastosowaniem maszyny z głowicą obrotową umożliwia optymalizację
procesu produkcji. Cięcie wykonywane jest z jednoczesnym ukosowaniem.