Strona > Wypalarki CNC > Technologie w cięciu > cięcie w hutnictwie
Maszyny dla hutnictwa

Dostarczamy pod indywidualne rozwiązania układy do cięcia termicznego i urządzenia do usuwania nawisów.

Specyfika produkcji w hutnictwie wymusza zastosowania maszyn i urządzeń specjalnych konstrukcji.
Podczas wytwarzania stali na linii ciągłego odlewania stosowane są maszyny do ciecia poprzecznego, często
w wersji cięcia w lustrzanym odbiciu. Maszyny tego typu odporne są na promieniowanie cieplne emitowane przez wytwarzaną stal.
Cięcie gorącej stali lub grubych kęsisk powoduje powstawanie nawisów poniżej powierzchni cięcia. Aby uniknąć strat podczas dalszego procesu walcowania powstałe nawisy powinny zostać usunięte za pomocą specjalistycznych urządzeń. Mogą one być zamontowane na linii rolotoków przy procesie wytwarzania stali lub jako oddzielne urządzenia. Istnieją również urządzenia do usuwania nawisów bocznych powstałych w procesie cięcia wzdłużnego.