Strona > Wypalarki CNC > Technologie w cięciu > Cięcie tlenowe do grubości 2000mm
cięcie dużych grubości

Dostarczamy maszyny odporne na ekstremalne warunki pracy, z portalami chłodzonymi płaszczem wodnym
i specjalnymi systemami ochronnymi.
Duże grubości materiału to duża ilość wytworzonego ciepła.
Nawet przy grubościach dochodzących do 2000 mm mamy możliwość cięcia kształtowego. Jest to specyficzne
połączenie możliwości maszyn hutniczych z możliwościami standardowych maszyn CNC.
Specjalne lance i palniki umożliwiają przebijanie i cięcie tak dużych grubości.
Istnieje możliwość cięcia elementów gorących o temperaturze powyżej 900°C.