Strona > Wypalarki CNC > Stoły do cięcia i filtry
cięcie dużych grubości

Stoły do cięcia z sekcjami otwieranymi pneumatycznie w zależności od położenia
palnika, połączone ze stacją filtrowentylacyjną,
minimalizują zapylenie, a co za tym idzie szkodliwe oddziaływanie
procesu cięcie na obsługę i środowisko.
Zastosowanie stołu z automatycznym usuwaniem obtopów oszczędza czas
czyszczenia stołów i znacząco minimalizuje przestoje maszyny.